ตลับเมตร
5 เมตร
MEASURING TAPE

ถุงมือชุบยาง
(เปิด, ปิดปลาย)
LATEX GLOVE

ยางอุดร่องกระจก
BACKER-ROD

เทปโฟม 2 หน้า
NORTON-TAPE

111. TAIWAN

112. GERMANY

113. THAILAND

114. USA

เพลทวางกระจก
TABLE PLATE

มีดขูดกระจก
ทำความสะอาด
GLASS SCRAPER

แผ่นคอล์ครองกระจก
(กันรอย)
CORK PROTECTIVE PADS

ไม้ฉากตัดกระจก
L-SQUARE
 

115. TAHILAND

116. GERMANY

117. GERMANY

118. GERMANY

 

อคริลิคผสมลาเท็กซ์
ACRYLIC LATEX
(MASTER  A1)

อคริลิค 100%
ACRYLIC 100%
(MASTER DAP)

อคริลิคผสมซิลิโคน
ACRYLIC SILICONIZE
(MASTER - PLUS)

ซิลิโคนเอนกประสงค์
SILICONE ACETOXY
(MASTER - SEAL)

ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด
SILICONE NEUTRAL
(MASTER - NEUTRA)L

119. THAILAND

120. THAILAND

121. USA

122. USA 

123. USA

กาวเอนกประสงค์
MAX - BOND

SILICONE ACETOXY
SILICONE NEUTRAL

ฉนวนกันความร้อน
(ตราต้นไม้)
ACOUSTIC INSULATION

ผ้าฉาบยิปซั่ม
GIBSUM TAPE

น้ำมันตัดกระจก
CUTTING OIL

124. USA

125. USA

126. THAILAND

127. THAILAND 

128. GERMANY

  

แท่นจับกระจก
ใส่สว่านมือ
DRILLING SUCTION
STAND

เครื่องเจียรกระจก
(ข้อแขน)
GRINDING M/C

โต๊ะตัดกระจก
CUTTING TABLE

วงล้อเจียรขอบกระจก
Ø 4", 6", 8" (กลม/เหลี่ยม)
GRINDING & BEVELLING WHEEL

129. TAIWAN

130. WORLDWIDE

131. WORLDWIDE

132. KOREA

เครื่องเจียรปี
MANUAL  CNC
BEVELLING M/C

กาว U.V. กระจกกับกระจก,
กระจกกับวัสดุอื่นๆ
U.V. GLUE

แท่นตัดอลูมิเนียม
ALUMINIUM
CUTTING TABLE

 

133. WORLDWIDE

134. GERMANY

135. THAILAND

 136.

 

MACHINE  &  TOOLS  FOR  GLASS  MAKERS

Copyright © 2004 Glaziers Zone Marketing Co.,Ltd.. All Rights Reserved.