มีดหัวเพชร(เซี่ยงไฮ้)
(ด้ามไม้)
DIAMOND CUTTER
(WOOD HANDLE)
No. 1,2,3,5,7

มีดหัวเพชร(เซี่ยงไฮ้)
(ด้ามทองเหลือง)
DIAMOND CUTTER
(BRASS HANDLE)
No. 1,2,3,5,7

มีดหัวคาร์ไบด์
(ด้ามพลาสติก)
CARBIDE CUTTER
(PLASTIC HANDLE)
No. 304,305A/B

มีดหัวคาร์ไบด์
(ด้ามทองเหลือง)
CARBIDE CUTTER
(BRASS HANDLE)
No. 308A/B

มีดหัวคาร์ไบด์
(ตัดกระจกหนา)
CARBIDE CUTTER
(THICKESS)
No. 303A/B

มีดตัดกระจก
หัวคาร์ไบด์
CARBIDE CUTTER
(ด้ามพลาสติก/ทองเหลือง)
(Plastic/Brass Handle)

1. CHINA

2. CHINA

3. KOREA

4. KOREA

5. KOREA

6. JAPAN

 มีดหัวคาร์ไบด์
CARBIDE CUTTER
(TOYO)
No. 30P, 30B

มีดหัวคาร์ไบด์
(ตัดกระจกหนา)
CARBIDE CUTTER
(THICKESS)
TC 600

มีดหัวคาร์ไบด์
(ด้ามพลาสติก)
CARBIDE CUTTER
(OIL TANK)
No. 441.2

มีดหัวคาร์ไบด์
(ด้ามทองเหลือง)
CARBIDE CUTTER
(BRASS HANDLE)
No. 448.0

มีดหัวคาร์ไบด์
(หัวหมุนรอบ)
CARBIDE CUTTER
(SPECIAL)
No. 2000

มือจับด้ามมีด
(เพิ่มแรงกด)
GLASS CUTTER
HANDLE
No. 2045

7. JAPAN

8. JAPAN

9. GERMANY

10. GERMANY

11. GERMANY

12. GERMANY

 SPEED-CUTTER
(ไม้บรรทัดตัดยาว)
No. 1.5 M.

 SPEED-CUTTER
(ไม้บรรทัดตัดยาว)
0.68, 1.28, 1.88 M.

ชุดแคร่ตัด
(กระจกหนา)
Glass Cutter Thickess
No. 720.0
 

 SPEED-CUTTER
(ชนิดติดโต๊ะ)
1.45 M

แท่นตัดกลม
(เล็ก)

CIRCLE CUTTER M/C
(SMALL)

แท่นตัดกลม
(ใหญ่)
CIRCLE CUTTER M/C
(BIG)

13. KOREA

14. AUSTRALIA

15. GERMANY

16. KOREA

17. KOREA

18. KOREA

แท่นตัดกลม
(อัตโนมัติ)
CIRCLE CUTTER M/C
(AUTO) 

แท่นตัดตามแบบ
SHAPE CUTTER M/C
(MANUAL)

แท่นตัดตามแบบ
SHAPE CUTTER M/C
(SEMI-AUTO)

อะไหล่หัวมีด
SPEED-CUTTER
SPARE PART

ชุดตัดกระจกหนา
(ชุดกระเป๋า)
GLASS CUTTER SET

เลื่อยตัดลามิเนต
LAMINATE SAW
CUTTER
MAKITA  -  
Ø 80 MM

19. KOREA

20. KOREA

21. KOREA.

22. KOREA/AUSTRL

23. GERMANY

24. JAPAN

 

MACHINE  &  TOOLS  FOR  GLASS  MAKERS

Copyright © 2004 Glaziers Zone Marketing Co.,Ltd.. All Rights Reserved.