ดอกสว่านหัวธนู
CARBIDE DRILL
3-12 MM.

ดอก ID
คว้านรูกระจก
GLASS TAPER DRILL

ดอกสว่านด้ามตรง
GLASS DRILL
6-100 MM.

ดอกสว่านด้ามเกลียว
GLASS DRILL
6-100 MM.

87. ENGLAND

88. KOREA

89. ITALY

90. ITALY

ดอกสว่านคว้านรู
GLASS DRILL
(WITH TEPER).

ดอกสว่านด้ามเกลียว
GLASS DRILL
6-100 MM.

ดอกสว่านด้ามตรง
GLASS DRILL
6-100 MM.

ดอกสว่านด้ามตรง
GLASS DRILL
6-100 MM.

91. ITALY

92. KOREA

93. KOREA

94. ENGLAND

ดอกสว่านด้ามตรง
GLASS DRILL
6-100 MM.

ดอกสว่านด้ามตรง
GLASS DRILL
6-100 MM.

ดอกสว่านปรับขนาด
GLASS DRILL
30-100 MM.

ข้อต่อดอกสว่าน
(ด้ามตรงเป็นเกลียว)
DRILL FITTING

95. TAIWAN

96. USA

97. ITALY

98. TAIWAN

ข้อต่อดอกสว่าน
(ด้ามเกลียวเป็นตรง)
DRILL FITTING 

ดอกเจาะอลูมิเนียม
(ฟันคาร์ไบร์)
HOLE SAW

ดอกเจาะอลูมิเนียม
(ฟันเหล็กกล้า)
HOLE SAW 

แผ่นลับคม
ดอกสว่าน
GLASS SHARPENING

99. TAIWAN

100. TAIWAN

101. TAIWAN

102. GERMANY

     

เครื่องเจาะรูกระจก
BABY-DRILL
DRILLING M/C

เครื่องฉลุกระจก
ROUTER-KIT

ดอกฉลุกระจก
ROUTER-BIT

หัวหล่อน้ำเย็น
WATER-CHUCK

103. GERMANY

104. JAPAN

105. ENGLAND

106. GERMANY

เครื่องเจาะรูอัตโนมัติ
2 หัวเจาะบนล่าง
DRILLING M/C 

ยางดูดกระจกไฟฟ้า
2-12 หัว
GLASS LIFTING M/C 

ไม้บรรทัด
วัดระยะ
TELESCOPIC ROD

ตัวหนีบยกกระจก
GLASS TRANSPORTING

107. WORLDWIDE

108. GERMANY

109. GERMANY

110. GERMANY

  

MACHINE  &  TOOLS  FOR  GLASS  MAKERS

Copyright © 2004 Glaziers Zone Marketing Co.,Ltd.. All Rights Reserved.