คีมหักกระจกหนา
GLASS PLIERS
(TOYO)

คีมเล็มขอบกระจก
GLASS PLIERS

คีมหักกระจกหนา
GLASS PLIERS
No. 702.0

คีมหัก 2-6 MM.
GLASS PLIERS

55. JAPAN

56. TAIWAN

57. GERMANY

58. TAIWAN

คีมหัก 5-16 MM.
GLASS PLIERS 

คีมหัก 2-19 MM.
GLASS PLIERS

คีมหักก้นหอย
GLASS SCALLOPING TOOL
No. 719.0

ปืนกระแทกรอยตัด
GLASS TAPPER

59. TAIWAN

60. TAIWAN

61. GERMANY

62. GERMANY

  

วงเวียนตัดวงรี
และ วงกลม
OVAL CUTTING

วงเวียน TOYO
CIRCLE CUTTER
Ø 1-2 M.

วงเวียนตัดกลม
CIRCLE CUTTER Ø 40, 60, 100, 200 CM.

วงเวียนตัดกลม
CIRCLE CUTTER
Ø 60, 90, 120 CM.

63. GERMANY

64. JAPAN

65. GERMANY

66. KOREA

วงล้อคาร์ไบด์
CARBIDE WHEEL
Ø 2-3 MM.

หัว SLIDE
วงเวียนตัดกลม
SLIDE HEAD

หัว SLIDE
หัวเพชร, คาร์ไบด์
SLIDE HEAD 

หัว SLIDE
ชนิดน้ำมันในตัว
SLIDE HEAD (OIL)

67. KOREA

68. GERMANY

69. KOREA

70. KOREA

  

ปืนยิงซิลิโคน
(กระดูก)
CLAUKING GUN

ปืนยิงซิลิโคน
(กระบอก)
CLAUKING GUN 

ยางวง
เจาะรูกระจก
DRILLING RUBBER 

ปืนยิงซิลิโคน
หลอดไส้กรอก
CLAUKING GUN 

71. CHINA

72. CHINA

73. TAIWAN

74. TAIWAN

ปืนยิงลีเวต
RIVETER GUN
(STANLEY)

ปืนยิงลีเวต
(ตรากุ้ง)
RIVETER GUN 

ปืนยิงลีเวต (แบบปั้มลม)
RIVETER GUN
(WITH PRESSURE)

ไขควงวงกลมสี่แฉก
(2 หัวแม่เหล็ก)
SCREW DRIVER BIT

75. USA

76. JAPAN

77. TAIWAN

78. TAIWAN

   

ใบเจียรขอบกระจก
GRINDING WHEEL
(KINGDOM)

ใบขัดเงากระจก
POLISHING WHEEL
(KINGDOM)

ใบเจียรกระจก
(กระดาษทราย)
SAND WHEEL 

ผงขัดเงา
XERIUM-OXIDE

79. TAIWAN

80. TAIWAN

81. TAIWAN

82. GERMANY

วงล้อปัดเงา
(สักหลาด)
WOOL FELT

เครื่องขัดลบรอย
ขนแมว/ปัดเงา
POLISHING M/C

ใบตัดอลูมิเนียม
ALUMINIUM CUTTING
BLADE

จานสักหลาด
Ø 9 CM.
POLISHING FELT

83. ENGLAND

84. JAPAN

85. JAPAN

86. GERMANY

  

MACHINE  &  TOOLS  FOR  GLASS  MAKERS

Copyright © 2004 Glaziers Zone Marketing Co.,Ltd.. All Rights Reserved.